Sällskapet Trädgårdsamatörerna Östergötland

Sällskapet Trädgårdsamatörerna Östergötland

Program 2020 / 202115 November Kl 15: Föredrag


Vilda växter i trädgården – Varför det? 

Föreläsare: Cecilia Engström, Plats: Verkstan, Askeby

Det har kommit många larmrapporter om minskande biologisk mångfald orsakat av framförallt människans sätt att förändra livsmiljöer, och som förvärras av bland annat förändring av klimatet och spridning av främmande ibland invasiva arter. På senare år har allt fler börjat föreslå trädgårdar som en resurs för att bevara och öka biologisk mångfald. I Sverige pratas ofta om att odla växter som lockar pollinerare eller om att anlägga en mindre slåtteräng i ett hörn av trädgården, men i Australien och Sydafrika finns en rörelse för att anlägga hela planteringar med enbart inhemska arter utan att ge avkall på estetik och design. Finns motsvarande rörelse i Sverige? Vilka fördelar finns med att använda vilda växter? Vilka inhemska vilda växter används i trädgårdar idag och hur kan de användas i en trädgårdsdesign? Jag presenterar exempel jag har hittat, och om ni har egna exempel kan föredraget gärna övergå i diskussion!December Glöggmingel (Dag och tid meddelas snart) 


Under december kommer vi att anordna ett glöggmingel där våra medlemmar kommer att presentera sina egna trädgårdar. Detta tillsammans med Quiz,  glöggmingel och många trädgårdsdiskussioner medlemmar emellan. Vill du dela med dig av din trädgård, hör av dig till sta.ostergotland@gmail.com31 Januari Kl 15: Föredrag 


Kvinnohistoriska trädgårdar 

Föreläsare: Boel Nordgren (http://edlashave.se/

Plats: Verkstan. Askeby


Boel är trädgårdsantikvitarie och trädgårdsarkitekt, hon gästar oss för att dela med sig av trädgårdar ur kvinnohistoriskt perspektiv.