Under 2022/2023 har vi haft sju ringar aktiva där deltagare träffades i varandras trädgårdar för trädgårdssnack och utbyte av erfarenheter och kunskaper. En och annan planta eller frö bytte även ägare. Nu kommer nya ringar att sättas upp för 2024/2025. Önskar du delta? Passa på att anmäla dig till ranveig.nabo@gmail.com, eller via föjande formulär.

Vad innebär det att vara en del av trädgårdsring i praktiken?

Det finns bara tre enkla steg.

1) Börja med att anmäla din trädgård i en ring som vanligtvis består av 4-7 trädgårdar.

2) Tidigt på våren kommer ni överens med varandra om datum för att besöka varandras trädgårdar under säsongen.

3) Besök, diskutera, inspirera och bli inspirerad.

Ofta leder dessa träffar till ett utbyte av växter, fröer, kunskap, information och mycket mer.

Hittills vi har fått väldigt positiv feedback från deltagarna.