Sällskapet Trädgårdsamatörerna Östergötland

Sällskapet Trädgårdsamatörerna Östergötland

Vi har nu 7 trädgårdsringar som ingår totalt 30 privata trädgårdar som har olika stil och design. Det är väldigt spännade att våra medlemmar delar med sig erfahrenhet och kunskap från nybörjare till expert nivå. Alla är jättevälkomna att delta.  Kontakta gärna Ranveig Nåbo (ranveig@sta-ostgota.se) om din trädgård ska ingås i en ring. Kolla nedan var ligger de 7 olika ringar.

Vad betyder det att vara en del av trädgårdsring i praktiken? Det är väldigt lätt och spännande. 1) Börja med att anmäla din trädgård i en ring som vanligtvis består av 4-7 trädgårdar. 2) Tidigt på våren ni kommer överens med varandra och fixar datumen att besöka varandras trädgårdar under säsongen. 3) Besöka, diskutera, inspirera och bli inspireras. Oftast såna träffar leder till ett utbyte av växter, fröer, kunskap, information och mycket mer. Hittills vi har fått väldigt positiv feedback från deltagarna.