Trädgårdsrundor och Öppna trädgårdar 2024

Har du möjlighet att öppna din trädgård för besökare under 2024? Vi kommer att även under 2024 arrangera trädgårdsrundor, det vill säga ett antal trädgårdar som under ett och samma datum och inom ett begränsat geografiskt område håller öppen trädgård. Ett givet datum för en av våra trädgårdsrundor kommer att vara den 30 juni där Trädgårdsamatörerna är en av arrangörerna. En blankett för intresseanmälan till öppen trädgård kommer att skickas ut under januari.


Bilder från tidigare Öppna trägårdar hittas under Tidigare aktiviteter.