Trädgårdsrundor 2023


I år kommer ett antal medlemmar av STA Östergötland hålla sina trädgårdar öppna för besök. Trädgårdarna är placerade geografiskt så att man under en och samma dag ska kunna hinna besöka samtliga öppna trädgårdar under den dagen.
Välkomna att besöka trädgårdar i olika utformningar. Från små cityträdgårdar till stora parkliknande trädgårdar på flera hektar.


I helgen är det dags för vår sista trädgårdsrunda för i år. 

20  augusti: Linköping

Trädgård 1: Ellen Forsström, Degeryd Krongård 1, Linköping

Öppet 12 - 17

Lantlig trädgård under uppbyggnad. Trädgården kommer när den är klar att vara uppdelad i olika delar, entréträdgård, våräng och lund. En mer strukturerad entréträdgård med rosenportal, perennrabatter och stenmur håller på att färdigställas. Ellen Forsström visar trädgården och berättar om sina planer. Bokförsäljning och enklare fika.
Välkomna önskar Ellen

Trädgård 2:Lisbeth Lindholm Vahtras,  Löjstigen 11, Linköping

Öppet 12 - 17

Trädgården är i sin nuvarande form dryga 20 år gammal och drygt 300 kvm. Huset är ett parhus i kedjehusform. När vi flyttade in hade framsidan använts som uppställningsplats för bilar och baksidan som rastgård för hundar. Jag har ritat och planerat trädgården och maken har byggt medhjälp av diverse släktingar. Vi har en framsida med en oval gräsmatta, många rosor, pioner, buskar och perenner samt några fruktträd. Baksidan är en köksträdgård med murade upphöjda

odlingsbäddar. Jag visar min trädgård tillsammans med Elisabeth Lietha – vi bor grannar. Elisabeth kommer att ha plant-försäljning och hos mig kommer det finnas möjlighet att köpa fika.

Välkomna önskar Lisbeth

Trädgård 3: Elisabeth Lietha, Löjstigen 4, Linköping

Öppet 12 - 17

Min trädgård är drygt 20 år och består av en framsida på ca 25 kvadratmeter och en baksida på ca 200. Jag har arbetat utifrån en stomme av träd och buskar och sedan  kompletterar jag det med stora sammanhållna rabatter med rosor, pioner och perenner dessutom används alla träd  som stöd för clematis att klättra i. 

Eftersom trädgårdsbesöket i år är ett sensommar besök kommer rosorna vara som finast. Jag kommer ha perenner till försäljning.

Välkmna önskar Elisabeth

Öppna trädgårdar 2023


Under 2023 kommer även att ha ett antal enskilda öppna trädgårdar. Önskar du öppna din trädgård för visning? Hör av dig till oss. Listan nedan uppdateras kontinuerligt.

19 augusti: Peter Hult, Kuggorp, Grönlund. 583 60 Gammalkil.

Öppet 11 - 17

En skogsträdgård under ständig utveckling där gärna visar lite av våra drömmar blandat med vår trädgård som den ser ut just nu. Trädgården är indelad i sju olika delar där vi försöker ha lite olika tema. Läs mer på hemsidan https://gronlund.garden/

Välkomna önskar Peter

Vägbesrivning:

Från Linköping kör man mot Vikingstad, sväng i rondellen mot Ulrika, fortsätt mot Ulrika i ca 1,5 mil. När du passerar avfarten till ”Duseborg” har du 4 km kvar (OBS! sväng inte mot Duseborg utan fortsätt mot Ulrika. När du passerar en gul skult mot ”Överberg” är du nästan framme. (OBS! sväng inte mot Överberg heller). Du ser snart en skylt ”Trädgård och Återbruk i Grönlund”. Sväng in på grusvägen och kör ca 800 m sedan är du framme.

2 - 3 september (I samband med Östgötadagarna): Peter Hult, Kuggorp, Grönlund. 583 60 Gammalkil.

Öppet 11 - 17

En skogsträdgård under ständig utveckling där gärna visar lite av våra drömmar blandat med vår trädgård som den ser ut just nu. Trädgården är indelad i sju olika delar där vi försöker ha lite olika tema. Läs mer på hemsidan https://gronlund.garden/

Välkomna önskar Peter

Vägbesrivning:

Från Linköping kör man mot Vikingstad, sväng i rondellen mot Ulrika, fortsätt mot Ulrika i ca 1,5 mil. När du passerar avfarten till ”Duseborg” har du 4 km kvar (OBS! sväng inte mot Duseborg utan fortsätt mot Ulrika. När du passerar en gul skult mot ”Överberg” är du nästan framme. (OBS! sväng inte mot Överberg heller). Du ser snart en skylt ”Trädgård och Återbruk i Grönlund”. Sväng in på grusvägen och kör ca 800 m sedan är du framme.

16 september (Kombinera besöket med ett besök på Ulrika marknad): Peter Hult, Kuggorp, Grönlund. 583 60 Gammalkil.

Öppet 11 - 17

En skogsträdgård under ständig utveckling där gärna visar lite av våra drömmar blandat med vår trädgård som den ser ut just nu. Trädgården är indelad i sju olika delar där vi försöker ha lite olika tema. Läs mer på hemsidan https://gronlund.garden/

Välkomna önskar Peter

Vägbesrivning:

Från Linköping kör man mot Vikingstad, sväng i rondellen mot Ulrika, fortsätt mot Ulrika i ca 1,5 mil. När du passerar avfarten till ”Duseborg” har du 4 km kvar (OBS! sväng inte mot Duseborg utan fortsätt mot Ulrika. När du passerar en gul skult mot ”Överberg” är du nästan framme. (OBS! sväng inte mot Överberg heller). Du ser snart en skylt ”Trädgård och Återbruk i Grönlund”. Sväng in på grusvägen och kör ca 800 m sedan är du framme.

15 oktober (I samband med föreningens växtmarknad): Peter Hult, Kuggorp, Grönlund. 583 60 Gammalkil.

Öppet 11 - 17

En skogsträdgård under ständig utveckling där gärna visar lite av våra drömmar blandat med vår trädgård som den ser ut just nu. Trädgården är indelad i sju olika delar där vi försöker ha lite olika tema. Läs mer på hemsidan https://gronlund.garden/

Välkomna önskar Peter

Vägbesrivning:

Från Linköping kör man mot Vikingstad, sväng i rondellen mot Ulrika, fortsätt mot Ulrika i ca 1,5 mil. När du passerar avfarten till ”Duseborg” har du 4 km kvar (OBS! sväng inte mot Duseborg utan fortsätt mot Ulrika. När du passerar en gul skult mot ”Överberg” är du nästan framme. (OBS! sväng inte mot Överberg heller). Du ser snart en skylt ”Trädgård och Återbruk i Grönlund”. Sväng in på grusvägen och kör ca 800 m sedan är du framme.