Trädgårdsrundor 2023


I år kommer ett antal medlemmar av STA Östergötland hålla sina trädgårdar öppna för besök. Trädgårdarna är placerade geografiskt så att man under en och samma dag ska kunna hinna besöka samtliga öppna trädgårdar under den dagen.
Välkomna att besöka trädgårdar i olika utformningar. Från små cityträdgårdar till stora parkliknande trädgårdar på flera hektar.


Första Trädgårdrundan hölls den 13 maj i Borensberg - Klockrike - Ljungsbro. Ett stort tack till alla som öppnade sina trädgårdar och alla besökare! 

Bilder från trädgårdarna hittar ni under Progran 2023, Tidigare aktiviteter.

4 juni: Bersbo - Björsäter

Den 4 juni kommer vi även att samarbeta med Bersbogrönt

 ( https://www.bersbokoppargruvor.se/1015-2/ ) med flera öppna trädgårdar och trädgårdsmarknad.

Trädgårdsrunda som utgår från Berdsbo gruvby. Försäljning av  perenner och andra plantor vid Storgruvelaven, både professionella och amatörer, finns på plats. Via en runda i bygden runt byn visas flera trädgårdar, gårdar och konstnärer upp och mångfalden är stor. Se karta på hemsidan.

Trädgård 1: Carina Jarhall, Bersbo Lärarbostaden, Bersbo
Öppet 10 - 15

Trädgården i Bersbo gruvby är över 7000 m2. Här finns det olika ytor för köksträdgård med växthus, örtagård med läkeväxter, frukt-och nötträd, bärbuskar samsas med perenner, buskar och prydnadsträd. Vattenspeglar och varsamt renoverade byggnader, ankor och höns. Pågående projekt för att ta till vara och hushålla med vatten. Gofika som kan intas på valfri plats, här finns sittplatser i överflöd. Fika från 30 kr. Försäljning av egenodlade perenner. Se hemsida: https://bersbo.nu. Facebook: Trädgårn i Bersbo

Ingår i Bersbo Grönt, trädgårdsrunda. Ytterligare öppna trädgårdar finns i närområdet. 

Välkomna önskar Carina

Trädgård 2: Mia Götesdotter och Freddie Lindell, Stensjö, Kyrkängsvägen19, Björsäter
Öppet 10 - 15

Villa Stensjö från 1907, som ligger i den gamla delen av Björsäter. Engelskinspirerad trädgård med tydlig rumsindelning med damm, hönsgård, växthus, potager, rosor, spaljerade äppelträd, buxbomshäckar och perennrabatter. Följ trädgården via Facebook: https://www.facebook.com/stensjotradgard/. Ingår i Bersbo Grönt, trädgårdsrunda.
Välkomna önskar Mia och Freddie

11 juni: Norsholm - Finspång

Trädgård 1: Ida Stockberg, Torstorpsvägen 15, Finspång
Öppet 10:30 - 13:30

Villaträdgård där det samlas lite extra på

Hosta, woodlandväxter, japanska lönnar och lite ovanliga träd och buskar. Har på senare tid fått ett ökat intresse för vintergrönt som nu mer och mer fått börja flytta in i trädgården. Har alltid pågående projekt på gång i trädgården.

Välkomna önskar Ida

Trädgård 2: Pär Stockberg, Ingelstad Hagen 1, Finspång
Öppet 14 - 17

En trädgård på landet där vi jobbar med flera olika sorters sten i olika former och med flera olika funktioner. 

Även många stora naturliga stockar och stubbar i ek har fått ta plats för att bilda stomme och struktur i trädgården. 

Bland växterna hittas flera lite ovanligare träd och buskar. Det finns många stora rabatter med bl.a. samlingar av daglilja, pioner, solhattar och sippor. Här finns alltid pågående planer och trädgårdsprojekt. Vi kommer sälja fika.

Välkomna önskar Pär

Trädgård 3: Malin Händel, Munkebodavägen 16, Norsholm
Öppet 12 - 17

Stor och ostyrig trädgård med många påbörjade projekt och minst sagt ogenomtänkta växtkombinationer. Odlas av en heltidsarbetande fyrabarnsmamma med kronisk tidsbrist och taskig impulskontroll. Fokus i trädgården är odlingsglädje, går-det-så-går-det och en känsla av frihet. Det blir väldigt sällan som planerat, men det blir bra ändå.Fika till försäljning. 

Välkomna önskar Malin

6 augusti: Boet - Bonderyd - Ödeshög - Rök - Dags mosse

Trädgård 1: Sandra Nordal, Boet åsa gård 1, Ödeshög

Öppet 12 - 17

Åsa Gård är en stor tomt på ca 4000 kvm, som inkluderar två dammar, ett vattenfall och en lund med lönnar. Här odlas inga exotiska eller svårodlade växter utan anspråkslöst och härdigt är två ledord. Här samsas många olika sorters perenner med bienner, annueller, rosor, klätterväxter, rhododendron, gräs, buskar, träd och vilda växter. Det tämjda får möta det vilda och det finns ingen tydlig gräns mellan trädgård och övrig natur.

Välkomna önskar Sandra

Trädgård 2: Elisabet Nilsson, Stenkilsby södergård, Ödeshög.

Öppet 12 - 17

Stor trädgård med fokus på grönsaker och bär för självhushållning men även en del blommor för skönheten, växelbruket och djurlivet. Frilandsodlingar på ca 200 kvadratmeter, växthus på 30 kvadratmeter, en flock höns och ett par kaniner. Vurmar för naturvänligt odlande med kretsloppstänk.

Välkomna hälsar Elisabet och Johan Nilsson


Trädgård 3 : Ann-Charlotte Fokine, Bonderyd Sjönäs 1, Ödeshög

Öppet 12 - 17

En trädgård omgiven av skog och sjö. En trädgård som utvecklas från grönsaksland och gärsmattor för fotboll och lek till dagens trädgård med rabatter med fokus på färg och form. En plats att leka, omgås och koppla av för alla inklusive våra fyrfota vänner.

Välkomna önskar Ann-Charlotte

Trädgård 4 : Ingela Ehn,Orrnäs Strömsberg 1, Ödeshög

Öppet 12 - 17

Trädgården som ligger vid en kraftverksdamm är från 1920 och har under de senaste 12 åren utökats med perenner och rosor mm.Det finns fiskdamm, växthus och planteringsbod. Det kommer att finnas fika till en billig penning och lite växtförsäljning. Välkomna önskar Ingela och Janne


Trädgård 5 : Anne-Maj Clarmo, Ingvaldstorp, Ekhagen 1, Ödeshög

Öppet 10 - 18

Välkomna till vår lilla plantskola i Rök, med försäljning av egenodlade perenner. Mycket av trädgården ser likadant ut som på 50-talet och ligger vackert med betande ängar runt och stora ekar, i gränsen mellan skogen och slätten. Tomten är kuperad med berg bakom huset och i rabbaterna finns stora mängder av perenner. Växterna som säljs på plantskolan odlas i rabatterna. Välkomna till Ekhaga Perenner önskar Majsa och Janne! Öppet mellan klockan 10-18, för vägbeskrivning ring 073-5930999


20  augusti: Linköping

Trädgård 1: Ellen Forsström, Degeryd Krongård 1, Linköping

Öppet 12 - 17

Lantlig trädgård under uppbyggnad. Trädgården kommer när den är klar att vara uppdelad i olika delar, entréträdgård, våräng och lund. En mer strukturerad entréträdgård med rosenportal, perennrabatter och stenmur håller på att färdigställas. Ellen Forsström visar trädgården och berättar om sina planer. Bokförsäljning och enklare fika.
Välkomna önskar Ellen

Trädgård 2:Lisbeth Lindholm Vahtras,  Löjstigen 11, Linköping

Öppet 12 - 17

Trädgården är i sin nuvarande form dryga 20 år gammal och drygt 300 kvm. Huset är ett parhus i kedjehusform. När vi flyttade in hade framsidan använts som uppställningsplats för bilar och baksidan som rastgård för hundar. Jag har ritat och planerat trädgården och maken har byggt medhjälp av diverse släktingar. Vi har en framsida med en oval gräsmatta, många rosor, pioner, buskar och perenner samt några fruktträd. Baksidan är en köksträdgård med murade upphöjda

odlingsbäddar. Jag visar min trädgård tillsammans med Elisabeth Lietha – vi bor grannar. Elisabeth kommer att ha plant-försäljning och hos mig kommer det finnas möjlighet att köpa fika.

Välkomna önskar Lisbeth

Trädgård 3: Elisabeth Lietha, Löjstigen 4, Linköping

Öppet 12 - 17

Min trädgård är drygt 20 år och består av en framsida på ca 25 kvadratmeter och en baksida på ca 200. Jag har arbetat utifrån en stomme av träd och buskar och sedan  kompletterar jag det med stora sammanhållna rabatter med rosor, pioner och perenner dessutom används alla träd  som stöd för clematis att klättra i. 

Eftersom trädgårdsbesöket i år är ett sensommar besök kommer rosorna vara som finast. Jag kommer ha perenner till försäljning.

Välkmna önskar Elisabeth

10 september: Söderköping - Vikbolandet

Trädgård 1: Barbro Björklund, Vänneberga Dammar 1, Söderköping
Öppet 12 - 17

Vår trädgård ligger i en skogsbacke utanför Söderköping. Den är ca 20 år, har en mer vild karaktär, med uppvuxna träd och buskar, och två mindre anlagda "sjöar". Har samlat på mej en hel del perenner under åren med fokus på vår- och höstblommande sorter som sippor, primula, flox, dagliljor, nävor, hostor, och clematis.

Välkomna önskar Barbro

Trädgård 2: Sivan och Ulf Helderud, Örtagården, Östra Ny, Vikbolandet

Öppet 12 - 17

När vi byggde huset -82 var här mest skog av tallar och granar.

Den första tiden var här mest några rabatter med rosor, ärvda pioner mm.

Efter ca 20 år började trädgården växa fram mer och mer. Två växthus och en ateljé friläggning av tre berg, många perennaland, pioner, rosor, buskar och mycket mer.

Ny idéer och utveckling sker varje år. 

Välkomna önskar Sivan och Uffe

Trädgård 3: Kerstin Hellberg, Ålbäck 3, Vikbolandet

Öppet 12 - 17

Trädgården har stora perennrabatter i olika lägen med olika förutsättningar.Många storvuxna höstblommande perenner och gräs. Försäljning av perenner som är förökade av eget material från trädgården.Höns och myskankor bor också i trädgården.

Flera sittplatser finns för att kunna njuta av egen kaffekorg.

Trädgården är belägen på Vikbolandet längs vägen mellan Rönö och Norrkrog (Stegeborgsfärjan). Adress Ålbäck 3, 610 27 Vikbolandet

Tel 0702 018889

Fb Ålbäckens Trädgård

www.ålbäckensträdgård.se 

Välkomna önskar Kerstin

Öppna trädgårdar 2023


Under 2023 kommer även att ha ett antal enskilda öppna trädgårdar. Önskar du öppna din trädgård för visning? Hör av dig till oss. Listan nedan uppdateras kontinuerligt.

17 juni: Peter Hult, Kuggorp, Grönlund. 583 60 Gammalkil.

Öppet 11 - 17

En skogsträdgård under ständig utveckling där gärna visar lite av våra drömmar blandat med vår trädgård som den ser ut just nu. Trädgården är indelad i sju olika delar där vi försöker ha lite olika tema. Läs mer på hemsidan https://gronlund.garden/

Välkomna önskar Peter

Vägbesrivning:

Från Linköping kör man mot Vikingstad, sväng i rondellen mot Ulrika, fortsätt mot Ulrika i ca 1,5 mil. När du passerar avfarten till ”Duseborg” har du 4 km kvar (OBS! sväng inte mot Duseborg utan fortsätt mot Ulrika. När du passerar en gul skult mot ”Överberg” är du nästan framme. (OBS! sväng inte mot Överberg heller). Du ser snart en skylt ”Trädgård och Återbruk i Grönlund”. Sväng in på grusvägen och kör ca 800 m sedan är du framme.

6 augusti: Ingegerd Kalm, Lingonvägen 16, Åtvidaberg

Öppet 12 - 17

Har trädgård med damm, jag kommer att ha försäljning av hantverk ,stickat tovat och målat.

Välkomna önskar Ingegerd